Når du besøger vores hjemmeside, så indsamles der ingen oplysninger om dig. P.t. anvender vi ingen cookies.

Personoplysninger sendt via e-mail

Personoplysninger er informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du sender os en mail, så vil mailen blive opbevaret så længe samarbejdet er igangværende. Efter endt opgave vil opbevaringen af persondata blive bevaret i op til 12 måneder. De 12 måneder er baseret på, at der efterfølgende kan komme nye opgaver til, der kræver de allerede bevarede data.

Personoplysninger i vores journalsystem

Vi har personoplysninger på vores klienter i vores journalsystem; oplysninger, som dyreejer har oplyst os ved henvendelse med deres dyr. Oplysningerne bliver brugt af ansatte i Espergærde Dyreklinik, når der skal findes information omkring dyr og ejer. Informationen deles kun med tredjepart ved henvisninger, og det vil altid være efter aftale med ejer.

Sletning af data

Ønsker du, at vi sletter personlige data omkring dig, så kontakt os. Så sørger vi for, at det bliver gjort, såfremt vi lovmæssigt ikke er forpligtet til at gemme oplysningerne (hvilket vi f.eks. er i forhold til faktureringsoplysninger).