Behandling

Det er vigtigt for os, at du føler, at dine kæledyr er i gode hænder hos os. Vi bestræber os derfor på at informere vores klienter grundigt om den behandlingstype,som deres kæledyr skal gennem. På disse sider kan du læse om nogle af de behandlingstyper, vi tilbyder, og om hvilke forholdsregler vi tager, inden vi undersøger eller opererer et kæledyr.

Ved større undersøgelser eller visse typer af behandling samt i forbindelse med operationer, bliver dit kæledyr indlagt på klinikken i nogle timer.

Konsultation

I konsultationen undersøges dit kæledyr af dyrlægen ved en klinisk undersøgelse og en samtale om dyrets almene tilstand og dets eventuelle sygdoms problematikker.
I forbindelse med den kliniske undersøgelse kan der være behov for yderligere diagnostik for at komme nærmere dyrets diagnose.
Afhængig af, hvad dyret fejler, kan der være behov for alt fra blodprøver eller urinprøver til billeddiagnostik i form af ultralydsscanning eller røntgenbilleder.

Diagnostiske undersøgelser

Blodprøver & urinprøver

Udtagelse af blodprøver og urinprøver kan ofte foregå, mens dyret er vågent, hvor andre dyr har behov for en sedation for at undgå unødig stress eller ubehag. På klinikken er der et laboratorium, der kan undersøge hæmatologi (røde og hvide blodlegemer i kroppen), biokemi (organ parametre), CRP/SAA (infektionstal) og diverse andre tests. Nogle blodprøver kræver større maskiner, end hvad der er tilgængeligt på klinikken, og nogle prøver bliver derfor indsendt til eksterne laboratorier.

Urinprøver kan enten afsættes spontant af hunden eller udtages vha. cystocentese eller urinkateter – afhængig af årsagen til urinprøven kan dyrlægen afgøre, hvilken type af urinprøve, der skal anvendes for det enkelte dyr.

Billeddiagnostik – ultralydsscanning og røntgenbilleder

Ved billeddiagnostisk udredning kan der være behov for ultralydsscanning eller røntgenundersøgelse. Ultralydsscanning kan anvendes til at undersøge bløddele i bl.a. bughulen, mens røntgen især anvendes til knogler. Afhængig af, hvad der skal undersøges med enten ultralyd eller røntgen, kan dyret være vågen eller have brug for sedation afhængig af bl.a. dyrets temperament.

På klinikken kan der med røntgen bl.a. undersøges for Hofteledsdysplasi (HD), Albueledsdysplasi (AD) og Osteochondritis dissecans (OCD) til DKK i forbindelse med avlsgodkendelse. Bemærk, at du selv skal rekvirere blanketter hos DKK inden ankomst på klinikken.

Ved mistanke om nogle sygdomme er der behov for yderligere billeddiagnostiske undersøgelser i form af enten CT eller MRI scanning – for disse henvises til eksterne samarbejdspartnere.

Narkose ifbm. operation eller tandbehandling

Når kæledyret skal igennem en narkose, skal dyret møde fastende på klinikken efter aftale – dyret må altid gerne have vand frit tilgængeligt. Dyret bliver ved ankomst vejet, så medicin og narkose kan doseres korrekt, og dyret bliver undersøgt inden narkosen. Der vil herefter blive givet en beroligende injektion, og narkosen vil starte herefter – nogle patienter har brug for længere narkoser, og disse er oftest på gas. Ved risikopatienter kan der foretages en udvidet undersøgelse med f.eks. blodprøver for at undersøge organ parametre forudgående for narkosen.

Vores operationsstue er indrettet, så operationen kan foregå under betryggende og sterile forhold. Klinikken lægger vægt på, at dyrlægen, som udfører indgrebet, har en grundig viden og erfaring i det aktuelle indgreb. Under hele forløbet er dit dyr under smertestillende behandling, og i dagene efter følges dette op af den bedst mulige smertebehandling.

Mens dit kæledyr er i narkose, kan vi undersøge eventuelle andre problemer, dyret har fx ører, pels eller negle. Efter operationen eller tandbehandlingen bliver dit kæledyr lagt til overvåget opvågning, og hjemsendelse foregår efter aftale.

Dyr, der har været indlagt til operation eller tandbehandling, bliver hjemsendt med en instruks med vejledning omkring det konkrete indgreb og eventuelle behov for medicinering hjemme.

Har du spørgsmål?