Din kat, min kat? ID-mærkning

I modsætning til hunde er det pt. ikke lovpligtigt i Danmark at ID-mærke og registrere katte. Det er med andre ord dit ansvar som katteejer selv at opsøge dyrlæge og ID-mærke dit kæledyr.

D. 21 juli 2021 blev der vedtaget en lov, der gør, at en umærket kat ikke har et ejerskab, selvom den måske har en familie. Dette gør, at hvis man møder en kat på gaden,der ikke er mærket, kan alle og enhver tage katten og mærke den som ens egen – uden at skulle fremlyse katten eller spørge til ejerskab i nærområdet. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at alle katteejere får ID-mærket og registreret deres katte for at sikre, at de fortsat forbliver deres katte. 

Hvis din kat bliver væk, vil en ID-mærkning ligeledes kunne hjælpe til at genforene kat og ejer, da ejeroplysningerne efter registrering vil være at finde i katteregisteret. Husk derfor altid at opdatere dine oplysninger ved flytning eller evt. ejerskifte af katten. 

Chip eller øremærke?

Chipmærkning kan foregå allerede første gang, at din kat kommer til dyrlægen som killing, og en chip virker hele kattens levetid. Chippet er meget lille og indgives med en nål, og det kan nemt gøres på vågen kat uden bedøvelse. En chip indeholder et specifikt 15-cifret nummer og kan udover registrering, anvendes til f.eks. kattelem for at sikre, at det kun er din kat, der anvender lemmen. 

Vælger man øremærke, laves dette, mens katten er i fuld bedøvelse, og de fleste vælger derfor først at få det lavet ifbm. sterilisation eller kastration. Ulempen ved øremærke er, at de oftest bliver utydelige med årene, og de kan derfor være meget svære at aflæse allerede efter et par år. 

Vi anbefaler derfor en chipmærkning og evt. et “C” mærke i et ørerne for at indikere, at katten er chippet, og at denne kan aflæses med scanner.

Har du spørgsmål?