Vaccination af kat

Det anbefales, at din kat vaccineres for at minimere risikoen for, at den bliver syg, hvis den udsættes for smitte fra andre katte eller miljøet. Når en kat vaccineres, danner den antistoffer mod den pågældende sygdom, som den vaccineres mod. Hvis katten møder sygdommen efter vaccination, vil den derfor blive beskyttet af de antistoffer, den har i blodet sammen med immunsystemets celler, dvs. jo større mængde antistoffer i blodet, jo bedre beskyttelse mod den enkelte sygdom.

I Danmark vaccineres der oftest mod følgende virussygdomme hos kat: felin viral rhinotracheitis (herpesvirus), calicivirus og felin panleukopeni, rabies, katte leukæmi eller chlamydia.

Kernevaccinen består af de hyppigst forekommende virale katteinfektioner: felin viral rhinotracheitis (herpesvirus), calicivirus og felin panleukopeni. Den gives ved 8-ugers alder og en booster ved 12-ugers alderen. Herefter gives en booster efter 12 måneder og fremover anbefaler vi, at vaccinen gives hvert år for udekatte og hvert tredje år ved indekatte for at sikre antistof-niveauet i kroppen.

Supplerende vacciner, såsom rabies, chlamydia og katteleukæmi, kan tilvælges efter kattens behov.

Rabies-vaccinen bruges til immunisering mod rabies og er påkrævet ved rejse ind og ud af Danmark med kæledyrspas. Rabies-vaccination må tidligst foretages, når dyret er 12-uger gammelt og kan ellers foretages efter behov resten af dyrets levetid. Når man planlægger efter rejse skal man dog være opmærksom på, at der er en karantæneperiode fra dyret vaccineres til immuniseringen betragtes som værende gyldig, derfor skal der minimum gå 21 dage fra vaccinationsdatoen til den planlagte rejse kan foretages.

Har du spørgsmål?